دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶

تاسیس مرکز تحقیقاتی آلودگی هوا

..

ادامه...

مرکز تحقیقات آلودگی هوا در سال 95 به منظور گسترش پژوهش وارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی، با همت و تلاش جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تاسیس گردید. 
مرکز با بررسی های کارشناسی و تصویب طرح های پژوهشی و همچنین فراهم نمودن امکانات مختلف برای مجریان طرح های پژوهشی از طریق تشکیل کمیته در زمینه های مختلف علوم مهندسی آلودگی هوا و  با کمک گرفتن از افراد متخصص در هر زمینه فعالیت های پژوهشی خود را سازمان دهی می نماید.

 

  • پایش و کنترل آلودگی هوا در محیط های بسته (بهداشت حرفه ای- بهداشت محیط)    
  • پایش و کنترل آلودگی هوا در محیط های باز (بهداشت محیط و محیط زیست)
  • کنترل های اجرایی و مدیریتی (ارتقاء سلامت و آموزش بهداشت)
  • مطالعات میدانی- منطقه ای (آمار زیستی، اپیدمیولوژی و سم شناسی)
  • مطالعات بیومانیتورینگ آلودگی هوا (سم شناسی، ریه و ...)
                                                                                                                 .Air pollution Research Center, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran -
                                                                                                                                                         - مرکز تحقیقات آلودگی هوا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.                    
پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری
آدرس: تهران، بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات آلودگی هوا
               کد پستی: 1449614535                 صندوق پستی:14665-354
تلفکس:86704631

ایمیل: aprc@iums.ac.ir